STUDENT/NYBÖRJARKURS

Studentkursen är det första steget för att lära sig flyga skärm. I utbildningen varvas teori med praktiska övningar enligt Svenska Skärmflygförbundets utbildningsplan. I den teoretiska delen behandlas materialkunskap, aerodynamik, grundläggande flyglära, flygregler och meteorologi. De praktiska övningarna börjar med att lära sig hantera utrustningen på plan mark. Målet är att öva startteknik och lära sig kontrollera skärmen i luften. Här kommer vi lägga ner mycket tid vilket behövs för att bli en säker pilot. Därefter tränas start och landning genom att utföra mindre flyg, så kallade backglidningar, från små backar eller låga bogseringar. Kursen avslutas med ett skriftligt prov som utgör teoridelens alla moment. Under kursen tillhandahålls flygskärm, sele och hjälm. Stabila kängor måste du skaffa själv. Teoriboken ingår i ”Take Off Kitet” som du betalar till Skärmflygförbundet. OBS! Genomgången kurs garanterar inte licens om inte alla delmoment är godkända enligt elevkrtet.

För mer information läs gärna Svenska Skärmflygförbundets nybörjarinfo. http://www.paragliding.se/omskarmflygning/Nyborjare/

Vår flygskola ger våra elever betydligt mer tid och fler koursdagar än de flesta andra skolor. En normal nybörjar-/studentkurs hos oss träffas vi c:a 10 ggr/dagar, för att få en gedigen utbildning och bli en säker pilot. Kurserna brukar vanligtvis bedrivas på helger eller kvällar med lämplig väderlek, men kan också vara intensivkurs om deltagarna så önskar – vi är flexibla.

Kostnad: Totalt 9.000 kr. Viktigt att snabbt anmäla och betala anmälningsavgift 2.000kr (som senare dras av på totalkostnaden)

Inträdeskrav: Bedömas lämplig. God fysik. Se detaljer

Kursmoment: Markhantering, teori och c:a 10-15 backglidningar eller lågbogseringar.

Utrustning: Om du inte har egen flygutrustning, så får du låna den av oss kostnadsfritt.

Du ser till att ha oömma kläder och stabila kängor .

Förutom kursavgifterna tillkommer kostnaden för medlemskap i SSFF och försäkring sk. ”Take Off Kit” se SSFF-Börja kurs

Befogenheter: Efter kurs med godkänt resultat får du backglida självständigt.

KURSANMÄLAN

Samtliga kurser startar löpande. Det blir ibland därför kursstarter med kort notis. Om du är intresserad av att gå en kurs, anmäl dig då så snart som möjligt eftersom vi alltid har begränsade platser. När du har blivit antagen till kursen får du en länk där resterande belopp kan betalas. Notera att hela kursavgiften skall betalas innan kursens start.

    Anmälningsavgift

    Anmälningsavgift måste betalas i samband med kursanmälan på bankgiro 213-7560. Anmälningsavgiften kan ej återbetalas.