Kompetensbevis för licensgrad Student

Villkor för att påbörja utbildning

Sökanden ska

 1. ha fyllt 13 år, och
 2. vara allmänt fysisk lämplig.

Villkor för att utfärda kompetensbevis

Sökanden ska

 1. ha fyllt 14 år,
 2. ha genomgått en utbildning som är godkänd av SSFF, och
 3. ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov med godkänt resultat inför en SSFFlicensierad instruktör.

Befogenheter med giltigt kompetensbevis

Piloten får

 1. flyga backglidning,
 2. slutföra utbildning för behörigheterna berg, hang och vinsch samt licensgrad PM1,
 3. med behörigheterna berg, hang och/eller vinsch flyga platsbundet i lugna förhållanden och miljöer enligt befogenheterna i dessa behörigheter i sällskap
  med erfaren pilot, och under överinseende av instruktör flyga utomlands.

Villkor för att upprätthålla ett kompetensbevis

För att kompetensbeviset ska vara giltigt krävs att minst 10 starter och landningar har utförts under de senaste 12 månaderna. I annat fall ska ett nytt praktiskt prov avläggas med godkänt resultat.

Om kompetensbeviset har varit ogiltigt i mer än 36 månader ska även ett nytt teoriprov avläggas med godkänt resultat.

Kompetensbevis för licensgrad Pilot 1

Villkor för att påbörja utbildning

Sökanden ska

 1. ha fyllt 15 år,
 2. vara allmänt fysisk lämplig,
 3. ha gällande kompetensbevis Student med behörighet för berg, hang och eller vinsch, och
 4. ha gjort minst 50 höjd- eller hangflyg och uppnått en flygtid på minst 10 timmar.

Villkor för att utfärda kompetensbevis

Sökanden ska

 1. ha fyllt 16 år,
 2. ha genomgått en utbildning som är godkänd av SSFF, och
 3. ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov med godkänt resultat inför en SSFFlicensierad instruktör.

Befogenheter med giltigt kompetensbevis

Piloten får

 1. flyga självständigt i Sverige inom sina behörigheter,
 2. i sällskap av erfaren pilot flyga utomlands,
 3. flyga termik och distans i lugna förhållanden och miljöer i sällskap av erfaren pilot,
 4. träna akroflygning under överinseende av akrotränare, och
 5. flyga oklassad vinge, s.k. speedriding (start på skidor) och speedflying (fotstart) om utbildningen skett på sådan vinge. I Sverige får sådan flygning ske i närvaro av erfaren pilot och utomlands i närvaro av instruktör.

Villkor för att upprätthålla ett kompetensbevis

För att kompetensbeviset ska vara giltigt krävs att minst 10 starter och landningar har utförts under de senaste 12 månaderna. I annat fall ska ett nytt praktiskt prov avläggas med godkänt resultat.

Om kompetensbeviset har varit ogiltigt i mer än 36 månader ska även ett nytt teoriprov avläggas med godkänt resultat.

Kompetensbevis för licensgrad Pilot 2

Villkor för att påbörja utbildning

Sökanden ska

 1. vara allmänt fysisk lämplig,
 2. ha gällande kompetensbevis Pilot 1 med behörighet för berg eller en kombination av hang och vinsch, och
 3. ha gjort minst 100 höjd- eller hangflyg och uppnått en flygtid på minst 60 timmar.

Villkor för att utfärda kompetensbevis

Sökanden ska

 1. ha genomgått en utbildning som är godkänd av SSFF, och
 2. ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov med godkänt resultat inför en SSFFlicensierad instruktör.

Befogenheter med giltigt kompetensbevis

Piloten får

 1. flyga självständigt inom behörigheterna berg, hang och vinsch,
 2. flyga termik och distans, och
 3. flyga akro efter genomgången säkerhetskurs.

Villkor för att upprätthålla ett kompetensbevis

För att kompetensbeviset ska vara giltigt krävs att minst 10 starter och landningar har utförts under de senaste 12 månaderna, med minst 5 timmars flygtid. I annat fall ska ett nytt praktiskt prov avläggas med godkänt resultat.

Om kompetensbeviset har varit ogiltigt i mer än 36 månader ska även ett nytt teoriprov avläggas med godkänt resultat.

Kompetensbevis för behörighet Berg

Villkor för att påbörja utbildning

Sökanden ska

 1. vara allmänt fysisk lämplig,
 2. ha gällande kompetensbevis Student, eller giltigt elevkort för pågående utbildning för kompetensbevis Student.

Villkor för att utfärda kompetensbevis

Sökanden ska

 1. ha fyllt 15 år,
 2. ha genomgått en utbildning som är godkänd av SSFF, och
 3. ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov med godkänt resultat inför en SSFFlicensierad instruktör.

Befogenheter med giltigt kompetensbevis

Piloten får

 1. flyga höjdflyg med start från berg.

Kompetensbevis för behörighet Hang

Villkor för att påbörja utbildning

Sökanden ska

 1. vara allmänt fysisk lämplig,
 2. ha gällande kompetensbevis Student, eller giltigt elevkort för pågående utbildning för kompetensbevis Student.

Villkor för att utfärda kompetensbevis

Sökanden ska

 1. ha fyllt 15 år,
 2. ha genomgått en utbildning som är godkänd av SSFF, och
 3. ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov med godkänt resultat inför en SSFFlicensierad instruktör.

Befogenheter med giltigt kompetensbevis

Piloten får

 1. flyga hang.

Kompetensbevis för behörighet Bogsering (vinsch)

Villkor för att påbörja utbildning

Sökanden ska

 1. vara allmänt fysisk lämplig,
 2. ha gällande kompetensbevis Student, eller giltigt elevkort för pågående utbildning för kompetensbevis Student.

Villkor för att utfärda kompetensbevis

Sökanden ska

 1. ha fyllt 15 år,
 2. ha genomgått en utbildning som är godkänd av SSFF, och
 3. ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov med godkänt resultat inför en SSFFlicensierad instruktör.

Befogenheter med giltigt kompetensbevis

Piloten får

 1. flyga höjdflyg med bogserstart.