HANG

När vinden blåser mot en sluttning, som vi kallar hang, så bildas uppåtvindar. Dessa utnyttjar fåglar för att glidflyga. Den här kursen syftar till att lära sig att glida fram och tillbaka framför ett hang. Vi flyger tillsammans med eleverna i egna flygskärmar och tandem, på elevvänliga ställen så som i Skåne och Spanien.

Inträdeskrav: Se detaljer.

Kursmoment: Teoriutbildning, Värdering av flygställe, Planering före flygning: start, flygvägar, inflygning och landning, Startförberedelse och start med god kontroll och korrekta korrigeringar i stark vind, landning nedanför hanget, God flyglinje och korrekta svängar med kompensation för avdrift, Självständig flygning med minst en annan pilot i ett begränsat flygområde, Topplandning (ej obligatorisk), Indragna vingspetsar (öron) och accelerator (speed).

Priser: 3.500 Kr

Befogenheter: Piloten får flyga hang.

KURSANMÄLAN

Samtliga kurser startar löpande. Det blir ibland därför kursstarter med kort notis. Om du är intresserad av att gå en kurs, anmäl dig då så snart som möjligt eftersom vi alltid har begränsade platser.


    StudentVinschBergParamotorP1P2PM1PM2

    Kursavgift