PÅBYGGNADSKURSER

PILOT 1 (P1)

Om du är mogen att flyga lite mer självständigt och uppfyller inträdeskraven så är det dags att ta nästa steg mot en erfaren skärmflygpilot. Detta är en kurs som även ger behörighet att flyga enkel termik, eleven ska utföra vissa moment för att visa att denna innehar de kunskaper som krävs för licensen.

PILOT 2 (P2)

Om du är Pilot 1 och uppfyller alla inträdeskraven så får du genomgå den här utbildningen. Kursen går ut på att förbereda dig på distansflygning, starkare termik och det ökade ansvar det innebär att vara en erfaren pilot. De praktiska övningarna genomförs under termiska förhållanden.

PARAMOTOR 1 (PM1)

För att få börja PM1-kurs måste du ha minst licensgrad Student och bedömas lämplig. Kursen innehåller: Teori, motorlära, regler, luftrummet, besiktning av material mm. Praktisk flygning är minst 10 starter och 3 timmar i luften. Utrustning ingår ej i paramotorkurser. Vill du hyra utrustning, ring och fråga.

PARAMOTOR 2 (PM2)

Målet med kursen är att eleven ska kunna självständigt planera distansflyg till både kända och okända mål, med god kunskap om luftrum och kommunikation med luftrumsoperatörer. I teoriundervisningen ska även flygtrim, självanalys och riskmedvetande repeteras. Eleven färdplanerar ett antal distansflyg utifrån olika förutsättningar och genomför minst tre godkända distansflyg. Helst i olika väderförhållande.

Kursmaterial

Kursmaterialet för samtliga påbyggnadskurser ingår i boken ”Lär dig flyga skärm” som du får i ditt Take Off kit.

Påbyggnadskurser kan ske i samarbete med annan instruktör eller flygskola. Detta kan planeras och skräddarsys för dina önskemål.

KURSANMÄLAN

Samtliga kurser startar löpande. Det blir ibland därför kursstarter med kort notis. Om du är intresserad av att gå en kurs, anmäl dig då så snart som möjligt eftersom vi alltid har begränsade platser.


    StudentVinschHangBergP1P2PM1PM2