Beskrivning

Innan beställning av denna kurs se förutsättningarna under Kurser-Paramotor